Polityka prywatności i pliki cookie

Wycinanie uszczelek z specjalnych materiałów

Ocena użytkowników:  / 0

Cześć
Bieżący tekst będzie dotyczył i opisywał Materiały na uszczelki  do samodzielnego wycinania uszczelek firmy Gambit Temasil .

Firma produkuje bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF, które są innowacyjnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z wieloma różnorodnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także odpowiednich dla założonych warunków pracy elastomerów. Wysoko wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 system kalandrowania płyt gwarantuje stabilne i zachowane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).

Płyty GAMBIT AF są płytami, których cechy techniczne spełniają wymagania dla większości wdrożeń. W wypadkach, gdy szczególne warunki pracy nie zezwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma proponuje arkusze na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Produkty te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.

 

Wszystkie wymienione w tabelach i opisach dane opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich wykorzystywaniu. Ze powodu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele elementów wynikających ze trybu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, zacytowane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń, a wyjątkowe wdrożenia wyrobów wymagają kontaktu z producentem, lub opracowania samodzielnych prób.

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT

Dobierając dla danego węzła uszczelniającego materiał na uszczelkę, trzeba uwzględnić wiele czynników. Najistotniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, gatunek uszczelnianego medium oraz budowa złącza. Występują również inne wyznaczniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład cykliczność pracy, drgania mechaniczne, staranność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Dane z tabeli pozwalają dobrać płytę uszczelkarską, która najlepiej spełni wymagania odnośnie istniejących w danym połączeniu warunków pracy. Wziąć pod uwagę trzeba fakt, że punkt pracy powinien się znaleźć w odpowiednim obszarze wykresu. Nie znaczy to jednak, że w niektórych przypadkach uszczelnienie nie może skutecznie pracować w parametrach spoza wykresu, jednak wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę we własnym zakresie.

Aby jednak uszczelnienie mogło długo i stabilnie pracować, istotne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Głównym warunkiem jest zagwarantowanie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w takim wypadku możliwe jest uzyskanie na całej powierzchni uszczelnianej zacisków montażowych większych od wymaganych procedurami obliczeniowymi, a jednocześnie nieprzekraczających wartości niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. Czasami sytuacja wygląda tak, że użycie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym przypadku promujemy wywarcie takiego zacisku między kołnierzami, aby uszczelka została ściśnięta o 8-10% swojej pierwotnej grubości. Zacisk taki jest wystarczający w większości przypadków do doszczelnienia złącza, nie powodując równocześnie uszkodzenia struktury uszczelki. W tym samym celu zaleca się stosowanie na całym złączu jednolitych śrub w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym smarem.

Materiał, z którego wykonane są płyty uszczelkarsskie, to laminat złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on odpowiednio i skutecznie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla poniektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze specyfiki materiału, jego mocnych i słabych stron.

Wszelkie uszczelki z płyt aramidowo - kauczukowych utwardzją się w temperaturach powyżej 200°C. Dobre płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują parametry wystarczjąc do skompensowania ruchów cieplnych kołnierzy w zalecanych zakresach temperatur. Jest to elementarny warunek zachowania szczelności uszczelnienia, głównie w przypadku elementów działającym w warunkach znacznych wahań temperatury. Info ze strony http://warsztattechnika.pl/

Kolejnym zagrożeniem dla płyt aramidowo - kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). W jego wyniku wypala się spajający płytę elastomer. Aby zapobiec temu zjawisku, konieczne jest odizolowanie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i powietrza z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami.
Pierwszym z nich jest odpowiednia konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek.
Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem).

Odpowiednio przygotowane złącze kołnierzowe z dobrze dobraną uszczelką, zamontowaną we poprawny sposób spełnia swoje zadanie przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne stosowanie raz zdemontowanych uszczelek.

Uszczelki można wycinać korzystając z odpowiednich wykrojników, maszyn CNC z ploterem lub ręcznie cyrklem i skalpelem technicznym}. Większość materiałów na uszczelki jest na tyle elastyczna, że bez problemu daje się wycinać.

Jakie są rodzaje i typy uszczelnień z włókna szklanego

Ocena użytkowników:  / 0

Dzień dobry
Następnym materiałem na uszczelki i uszczelnienia są wyroby na bazie włókna szklanego.

Włókna szklane powstają w procesie rozciągania stopu danego szkła w pasma o jednorodnej średnicy, pokryte specjalną powłoką (preparacja) o niekończącej długości lub w postaci włókien ciętych i odcinkowych. Włókno szklane w postaci pociętych odcinków jest produktem wytworzonym ze szkła boro glinokrzemianowego zawierającego poniżej 1 % alkaliów.
 
Produkty z dodatkiem włókien szklanych są odporne na procesy starzenia, warunki atmosferyczne, związki chemiczne i są niepalne. Charakteryzują się wysokim czynnikiem sprężystości, który uzupełnia parametry mechaniczne produktu .
Laminaty wzmocnione włóknem szklanym należą obecnie do najważniejszych materiałów konstrukcyjnych i są coraz szerzej stosowane w przemyśle lotniczym i kosmicznym, budowie statków, przemyśle motoryzacyjnym,przemyśle wojskowym i elektrotechnicznym jak również w branży sportowej i rekreacyjnej.
 
Możemy wyróżnić dwa rodzaje włókien szklanych: ogólnego zastosowania oraz specjalistyczne. Większość produkowanych włókien szklanych to produkty ogólnego zastosowania. Tego rodzaju włókna szklane są nazywane szkła typu E. Pozostałe włókna szklane są typu premium - specjalistyczne. Wiele z nich, jak typu E, mają oznaczenie literowe określające specjalne właściwości.
 
Oznaczenia literowe
E- electrical - niska przewodność elektryczna
S- strenght - wysoka wytrzymałość
C- chemical - wysoka wytrzymałość chemiczna
M- modulus - wysoka sztywność
A- alkali - wysoko zasadowe lub sodowo - wapienne szkło
D- dielectric - niska stała dielektryczna
 
Włókna szklane ogólnego zastosowania.

Do tej grupy zaliczamy włókna szklane ze szkła typu E. Są to włókna produkowane ze szkła glinowo – borowo- krzemowego, włókna te na ogół stosowane są do wzmacniania kompozytów polimerowych. Ze względu na relatywnie mały koszt produkcji oraz dobrą dostępność, włókno typu E jest najbardziej rozpowszechnionym włóknem szklanym stosowanym w laminatach termo- i duroplastycznych.
 
Włókna szklane specjalnego zastosowania.

Włókna szklane specjalnego zastosowania mają coraz większe znaczenie dla rynku. Wśród nich możemy wyróżnić włókna o znacznej odporności na korozję (szkło ECR), w tym szkło AR Resistant- szkło alkalioodporne cyrkonowe (o zawartości tlenku cyrkoni ok. 16-19%) stosowane w budownictwie w połączeniu z materiałami na bazie cementu, podwyższonej wytrzymałości (typ S, R, Te), o niskiej stałej dielektrycznej (szkło typu D), włókna wysokiej wytrzymałości oraz włókna kwarcowe/ krzemionkowe używane w bardzo wysokich temperaturach.

Jednym z proponowanych przez nas produktów jest sznur do uszczelniania pieców, kominów.

Sznur szklany ( inaczej uszczelka kominkowa ) jest to uszczelnienie produkowane z wysokiej jakości włókien szklanych typu E. Sznur ten występuje w przekroju okrągłym lub kwadratowym - w kolorze białym lub czarnym w średnicach od 4 mm do 20 mm. Dzięki stosowaniu przy produkcji technologii dziewiarskiej sznur kominkowy jest miękki i elastyczny, co w znacznej mierze ułatwia montaż w uszczelnianych powierzchniach. Uszczelnienie to mocowane jest do powierzchni specjalnym wysokotemperaturowym klejem bądź silikonem wysokotemperaturowym .

Dzięki zastosowaniu teksturowanej przędzy szklanej oraz charakterystycznego elastycznego splotu uszczelnienia te charakteryzują się następującymi właściwościami:
- odporność na temperaturę do 500 0C
- PH od 2 do 10
- p MPa 0,1
- duża elastyczność oraz łatwość dopasowywania się do uszczelnianych powierzchni
- wysoka odporność chemiczna

Pochodnym produktem jest taśma szklana samoprzylepna. Jest produktem używanym do uszczelnień pomiędzy szybą a ramą drzwiczek kominkowych. Taśma wykonana z przędzy teksturowanej ( skręcanej o dużej wytrzymałości ) ze szkła typu E. Specjalna technika produkcji analogicznie jak w przypadku sznurów piecowych zapewnia wyjątkową miękkość i sprężystość taśmy. Naniesiony klej pozwala na bardzo szybki i wygodny montaż na szybach i ramach drzwiowych.

Opis i zastosowanie Gum na uszczelki

Ocena użytkowników:  / 0

Jednym z typów półproduktów stosowanych do produkcji uszczelnień jest guma olejoodporna NBR.
Na magazynie mamy płyty wykonane z tego materiału. Poniżej krótka charakterystyka:
Guma NBR – Kauczuk akrylonitrylo - butadienowy (ang. nitril butadien scrubber), powszechnie zwany gumą olejoodporną, jest chętnie wykorzystywanym materiałem gumowym do produkcji podkładek i uszczelek pracujących statycznie w stanie nie rozciągniętym oraz innych elementów w pompach (np. powłoka NBR pokrywa dyfuzory w pompach bardziej odpornych na ścieranie).

Guma olejoodporna NBR nadzwyczaj dobrze spisuje się w warunkach ścisku i znacznych ciśnień pracy. Używana jest do amortyzacji maszyn wirujących. Używana jest także do produkcji węży ssawnych i tłocznych do transportu olejów.

https://domtechniczny24.pl/płyty-gumowe.htmlPopularność gumy NBR wypływa z dobrych parametrów użytkowych tego materiału a zdecydowanym atutem jest tutaj doskonała odporność na smary i oleje. Dostępne na rynku płyty gumowe wulkanizowane z mieszanek gumowych NBR mogą być produkowane bez przekładek tkaninowych lub z 1 lub 2 przekładkami. Przekładka tkaninowa zwiększa odporność mechaniczną wyrobu.

Elastomer NBR może być stosowany z powodzeniem min przy pompach do:
amoniaku, acetylenu, płynu chłodniczego, butanolu, kwasu cytrynowego, ropy naftowej nieprzetworzonej, detergentów, oleju napędowego, benzyny, glikolu, metanolu, gazu ziemnego, kwasu salicylowego, wody morskiej, ścieków, olejów roślinnych.

Mieszanka gumowa NBR nie nadaje się z kolei do użycia w konstrukcji maszyn do acetonu, krezolu, niektórych freonów, wody utlenionej, kwasu azotowego, ozonu, fenolów, pary wodnej, kwasu siarkowego, toluenu, większości rozpuszczalników, benzenu, chlorków, olejku sosnowego, styrenu, polipropylenu.

Płyty olejoodporne NBR mogą być wykorzystywane w zakresie temperatur od -40 do 70oC.

Wymagania techniczne

Twardość H oSHa 65 ± 5
Wytrzymałość na rozciąganie 5 MPa
Wydłużenie względne % min. 200
Odporność na działanie oleju ASTM II po 24h zmiana masy, % ±10

N składzie dostępna jest guma olejoodporna NBR w postaci rolki o szerokości 1200 mm, grubości 4mm, 6mm. Uszczelki z gumy można wycinać ręcznie za pomocą wycinaków lub nożem technicznym, albo na prasie lub ploterze.

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Dom Techniczny!
 
Template By